Вътрешни конкурси със собствени средства в изнесените звена в ТУ - София

От 01.02.2024 г. стартира набирането на конкурсни предложения за вътрешни конкурси в изнесените звена на ТУ - София със следните параметри: 

 tables  

Изпълнението на проектите следва да е в обхвата на приоритетните направления за развитие на ТУ - София:  

- Дигитализация, свързаност и информационна сигурност; 

- Интелигентни системи и изкуствен интелект. Индустрия 4.0; 

- Мехатроника, чисти технологии, кръгова икономика и управление на ресурсната ефективност; 

- Нови технологии за зелена енергия и енергийна ефективност; 

- Инженерни технологии за здравословен живот. 


Ръководител на проект може да е всяко лице на основен трудов договор и научна степен „доктор“. 

Проектите се подават на електронен адрес nis@tu-sofia.bg с копие до kakanak@tu-plovdiv.bg. За целта се попълва заявка по образец. Крайният срок за подаване на документи е 01.03.2024 г. 

Указания за подготовка на предложенията и карта за оценката им може да намерите във вътрешната страница на ТУ - София на следния линк

Общите правилата за провеждане на конкурсите са публикувани на страницата на ТУ - София в отделен линк за изнесени звена. 

Моля, преди кандидатстване се запознайте с правилата, указанията и картата за оценка на предложенията. 

 

Календар